Ne spreglejte

Ne spreglejte

Energetska izkaznica

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem, za obdobje daljše od enega leta, kupcu oz. najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela.

 

Pri oglaševanju prodaje in najema mora lastnik zagotoviti, da se navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe iz energetske izkaznice.

#1 -

Register pooblaščenih izdajateljev

Register pooblaščenih izdelovalcev

 

Kdaj energetske izkaznice ne potrebujemo?

·         za samostojne stavbe z celotno uporabno tlorisno površino manjšo od 50 m2;

·         pri oddaji stavbe v najem za obdobje krajše od 1 leta;

·         pri prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev;

·         pri prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku;

·         pri prodaji ali oddaji nepremičnine , ki je v lasti Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju;

·         za enostavne in nezahtevne objekta;

·         za ne-stanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev;

·         za industrijske stavbe in skladišča;

·         za stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti;

·         za stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine.